Thế nào là an toàn điện? Hành vi nào bị coi là vi phạm an toàn điện? Mức tiền xử phạt với hành vi vi phạm an toàn điện.
Doanh nghiệp kinh doanh điện có bắt buộc phải thông báo khi thực hiện việc cắt điện? Trình tự, thủ tục cắt điện theo pháp luật quy định như thế nào? Có chế tài xử lý với hành vi cắt điện không thông báo trước không?
Người nước ngoài có phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam? Trường hợp nào người nước ngoài phạm tội nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự?

Thành viên & cộng sự

Luật sư
Trần Xuân Hùng
Luật sư
Nguyễn Thị Hồng Vân
Luật sư
Nguyễn Văn Nam
Luật sư
Trần Minh Tuấn
Luật sư
Bùi Thị Xuân
Luật sư
Hoàng Thị Kiêm
Luật sư
Lý Đức Thành Nam
Luật sư
Nguyễn Hồng Bách
Luật sư
Trương Thị Pha

Đối tác